REGLAMENTO TRANSPLANT RUN

La Cursa TranplantRun 2022, cursa 100% solidària que dona suport a la investigació en matèria de trasplantaments, es celebrarà el dia 5 de novembre del 2022 a les 11:00 del matí, al Parc del Fòrum de Barcelona.

A qui va dirigida?

 • La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes. L’edat mínima per participar a la cursa de 5 km és de 8 anys, la cursa d’1km no te límit d’edat.
 • Els menors de 18 anys d’edat hauran de signar una autorització en el moment de fer la inscripció.

La distància:

 • 5kms
 • Cursa Familiar. 1 km

Recorregut

 • El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. El punt d’avituallament està situat al finalitzar la cursa de 5 km.
 • El temps màxim per a acabar la cursa de 5 km és de 1h 45 min.
 • L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major.
 • Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzats per l’organització.

La inscripció

 • La inscripció te un cost 8 € la cursa de 5km i 3 € per persona la cursa familiar d’1km.
 • La totalitat de les inscripcions donaran suport a un projecte solidari (més informació a l’apartat Inscripcions).
 • La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament.
 • És obligatori l’ús de xip per la cursa de 5km. Qui no en disposi d’un en propietat i vulgui participar haurà d’adquirir un xip o bé llogar-lo.
 • La inscripció es tancarà quan s’assoleixin 2.000 participants.

Recollida de xips/dorsals i bossa del corredor

 • El dorsal i el xip s’hauran de recollir en els següents horaris:
  • Divendres 4: de 10:00 a 20:00. Centre comercial Diagonal Mar
  • Dissabte 5: de 8:00 a 10:00. Parc del Fòrum
 • Per recollir el dorsal és necessari el comprovant de la inscripció.
 • En la mesura del possible, us demanem que vingueu a recollir el dorsal durant el divendres, per evitar aglomeracions.
 • Els participants en la cursa de 5k hauran de triar la mida de la samarreta (els participants a la curs d’1k no tenen dret a samarreta). Conforme s’esgotin talles, quedaran excloses de la selecció. No es podran fer canvis.
 • El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els dies i horaris establerts significa que s’hi renuncia. Tampoc no es podrà córrer sense dorsal. (Consulteu l’apartat Recollida del dorsal).

La cursa

 • És obligatori córrer la cursa, amb el dorsal col·locat a la part davantera de la samarreta de forma que sigui visible. Per raons de seguretat recomanem omplir les dades personals que hi ha al dors del dorsal. El telèfon que es faciliti haurà de ser d’una tercera persona i no del participant.
 • Els corredors assumiran els danys que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.
 • Es podrà participar amb cadira de rodes o carro d’atletisme, és a dir, no es podran fer servir patins, skates, bicicletes, tricicles, handbikes o cadires de rodes elèctriques, entre d’altres.
 • Els guies de les persones amb discapacitat visual han d’anar degudament identificats i sense xip. Si volen fer constar la seva marca, se’ls assignarà la mateixa que la del corredor/a qui acompanyen.

Premis

 • A la cursa de 5km s’entregarà premis als 3 primers classificats,tant de categoria masculina com femenina:
  • Categoria Trasplantats Absoluta: Dona /Home
  • Categoria General Absoluta: Dona/Home
 • I als primers classificats per categories:
  • Categoria Junior: Dona / Home. Nascuts fins al 1.999
  • Categoria Sènior: Dona / Home. Nascuts del 1987 al 1998
  • Categoria Veterà : Dona / Home. Nascuts des del 1987 a endavant.
 • Les categories són excloents, és a dir, una mateixa persona no pot ser premiada en dues categories.

La cursa en FAMÍLIA 1KM:

 • Per a poder participar en la cursa en FAMÍLIA 1KM. PARES/MARES I FILLS AGAFATS DE LA MÀ us heu de inscriure un adult (mínim) i un nen.
 • La cursa ha de començar i acabar amb els 2 participants de la mà, podent córrer sense anar agafats durant el recorregut.
 • El mateix dia de la cursa, a partir de les 10:00 els nens inscrits hauran d’adreçar-se al lloc indicat amb el cartell 1KM EN FAMÍLIA, i allà ensenyant el resguard de la inscripció se’ls farà entrega d’un dorsal en blanc que ells mateixos dibuixaran.
 • La cursa 1KM EN FAMÍLIA començarà quan acabi la cursa de 5 km.
 • Aquesta cursa no te cronometratge. Tots som guanyadors!.

Tractament dades/drets d’imatge

 • Els participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.
 • La organització no es fa responsable dels danys morals, materials o físics que puguin causar els participants i els espectadors durant l’esdeveniment.
 • Tots els participants, pel fet d’inscriure´s, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el reglament, s’aplicarà allò que disposi l’organitzador.
 • La signatura de la inscripció dels participants (i la inscripció en si, en el cas d’Internet), implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa: Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en l’esdeveniment pogués derivar, com ara pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies, a l’organitzador, els sponsors o patrocinadors comercials, i empreses organitzadores. Renuncio a tota acció legal que pugui derivar de la participació en l’esdeveniment. Autoritzo els organitzadors de l’esdeveniment a la gravació total o parcial de la meva participació a l’esdeveniment mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense dret per part meva a rebre cap compensació econòmica.

D’acord amb el reglament (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU del dia 27 de 2016 (/RGPD), el titular accepta que les dades personals facilitades en aquest document siguin recollides i tractades per ADER (Associació de malalts renals) amb l’única finalitat de cursar aquesta sol·licitud d’inscripció.

El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament, consentint expressament i autoritzant perquè es tractin les vostres dades personals segons las finalitats exposades.

L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista.